O NAMAKao projektantska, konsultantska i inženjering kompanija LUDAN Engineering d.o.o. je realizovao brojne projekte različite kompleksnosti, od idejnog rešenja i izrade studija izvodljivosti, izrade idejnih i glavnih projekata do izvođenja radova izgradnje i puštanja u rad.

Trenutno imamo 28 stalno zaposlenih, uključujući 26 inženjera od kojih su 23 licencirana inženjera (tehnologije, mašinstva, građevine i elektrotehnike) koji poseduju licence Inženjerske Komore Srbije za odgovorne projektante i odgovorne izvođače radova.

Za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva u Republici Srbiji, LUDAN Engineering ima licence za izradu tehničke dokumentacije za objekte u oblasti nafte i gasa, hemijske i drugih procesnih industrija, termoelektrana, kogeneracionih postrojenja, postrojenja za tretman opasnog otpada, kao i licence za izvođenje radova izgradnje.

Naši inženjeri poseduju licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara, kao i licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara, koje je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Preduzeće je pokrenulo proces dobijanja i ovlašćenja za LUDAN Engineering d.o.o. za navedene delatnosti.

Imamo i inženjere koji poseduju uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekata , a koje je izdalo Ministarstvo za rad Republike Srbije.

Za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva u Republici Srpskoj (Bosna i Hercegovina) inženjeri LUDAN Engineering poseduju licence za izradu tehničke dokumentacije i nadzor nad izvođenjem radova i to za konstruktivnu, tehnološku, mašinsku i elektro fazu. U toku je obnova licenci preduzeća LUDAN Engineering d.o.o. u Republici Srpskoj.